Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza konkurs na "Najlepszą inicjatywę pozarządową powiatu kieleckiego".
Celem konkursu jest wytypowanie najlepszej inicjatywy pozarządowej, której realizatorem jest organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu kieleckiego.

Warunkiem zgłoszenia inicjatywy do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszenia inicjatywy, który wraz z prezentacją inicjatywy (za pomocą programu power point/filmu multimedialnego trwającego nie dłużej niż 15 minut) należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
z dopiskiem ?Konkurs na Najlepszą inicjatywę pozarządową powiatu kieleckiego?
lub doręczyć osobiście do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 201
Termin składania zgłoszeń  upływa 15 sierpnia 2014 r.
Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone oraz będą prezentowane na ?Drugim Powiatowym Kongresie Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu kieleckiego?, który  odbędzie się 19 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 września 2014 r. podczas posiedzenia Kapituły konkursu, a wyniki zostaną ogłoszone podczas Kongresu.
Na stronie www.powiat.kielce.pl (powiat/organizacje pozarządowe/konkursy dla organizacji pozarządowych) dostępny jest regulamin oraz formularz identyfikacyjny.

Link bezpośredni: http://www.powiat.kielce.pl/star2/wiadomosci/7185-wybierzemy-najlepsze-inicjatywy.html