Drukuj
Odsłony: 3154

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach zaprasza mieszkańców województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie ?Mój region w Unii Europejskiej?. Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie pozytywnego wpływu integracji Polski z Unią Europejską w kontekście regionalnym. Termin nadsyłania prac upływa 19 września br.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii obiektu lub miejsca znajdującego się na terenie województwa świętokrzyskiego, które dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy europejskich pozytywnie zmieniło swoje oblicze.
Fotografie powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej kolorystyce i dostarczone w wersji cyfrowej w formacie JPG oraz w formie papierowej w formacie nie mniejszym niż 20 cm x 30 cm w ramach co najmniej jednej z poniższych kategorii:
a) zabytek
b) rewitalizacja
c) obiekt turystyczny
d) turystyka aktywna

Prace można składać osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej lub pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.rodm-kielce.pl/pl/441/440/648/konkurs_fotograficzny_dla_mieszkancow_regionu/