Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu zapraszają do udziału w VI edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2014. Jego celem jest  szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich samych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Termin nadsyłania wniosków upływa 10 sierpnia.
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2014 przebiegać będzie w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Gospodarstwa oceniane będą w kategoriach  ?ekologia-środowisko? i ?ekologiczne gospodarstwo towarowe?. Do etapu krajowego przejdą laureaci konkursu wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach.

W konkursie może brać udział rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Rolnik nie może być laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2012 lub 2013 roku w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2014 r.  Ponadto musi wytwarzać produkty rolnictwa ekologicznego.

Zgłoszenia gospodarstwa do konkursu może dokonać właściciel gospodarstwa lub za jego zgodą: doradca rolniczy, organizacje rolników, samorządy, stowarzyszenia rolnicze i ekologiczne, itp.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dołączoną kopią ważnego certyfikatu należy złożyć bezpośrednio w siedzibie ŚODR w Modliszewicach lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub przesłać pocztą na adres:
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice
ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie