Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczęło z dniem 01.06.2014 roku realizację projektu ?Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw? realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W ramach projektu można ubiegać się o mikrodotacje w wysokości do 5 tys. złotych. Mikrodotacje skierowane są dla młodych, niewielkich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wszystkie informacje na https://www.fio.sir.com.pl