Drukuj
Odsłony: 3623

Ruszyła XV edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Jego ideą jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich realizowanych przez przedsiębiorców indywidualnych, samorządy jak i organizacje pozarządowe. Patronat nad konkursem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe. W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2014 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem Sposób na Sukces.

http://www.cdr.gov.pl/index.php/sposb-na-sukces-mainmenu-117/85-sposob-na-sukces/sposob-na-sukces/1494-zapraszamy-do-udzialu-w-kolejnej-edycji-konkursu-sposob-na-sukces