Drukuj
Odsłony: 3117

Już po raz drugi Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego organizuje konkurs  pt. ?Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego? skierowany do instytucji, organizacji i grup pracujących z młodzieżą w naszym województwie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem marszałka Adama Jarubasa.

Konkurs ?Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego? ma na celu wyłonienie najlepszych działań, które aktywizują młodych ludzi i dają im warunki do samodzielności i realizacji własnych pomysłów.
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz grupy nieformalne. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 września 2014, godz.: 24:00

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej http://www.fundacjafarma.pl/