Wykaz miejsc dostawy sprzętu i instalacji w Gminie Strawczyn w związku z projektem p.n. "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn"

Wykaz miejsc dostawy sprzętu i instalacji