Drukuj
Odsłony: 2758

Nie potrzeba już urzędowej zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej. 18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 poz. 498).

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie organizowania zbiórek publicznych. Organizatorzy zbiórek  nie muszą już uzyskiwać pozwoleń wydawanych w formie decyzji administracyjnej i uiszczać opłaty skarbowej. Teraz wystarczy zgłoszenie na portalu zbiorki.gov.pl. Tu też, po zakończeniu akcji, mają obowiązek opublikować sprawozdanie, zawierające dane o tym, ile pieniędzy udało się zebrać i w jaki sposób zostały wykorzystane. Wyjątkiem są zbiórki elektroniczne (np. przez przelew na konto), gdzie żadne zgłoszenia nie są wymagane.

Najważniejsze z wprowadzonych zmian:
- Zbieranie pieniędzy poprzez przelewy na konto albo w inny elektroniczny sposób nie wymaga dodatkowego zgłoszenia lub pozwolenia
- Zbiórki w gotówce do puszki czy skarbonki, albo dary rzeczowe - wystarczy zgłosić  na ogólnopolskim internetowym portalu zbiórek www.zbiorki.gov.pl, a później zamieścić na tym portalu sprawozdanie.
Zbiórkę gotówki lub darów można zgłosić wysyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Cel zbiórki musi dotyczyć "sfery zadań publicznych" (np. pomoc społeczna, ochrona zdrowia. pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji www.mac.gov.pl/zbiorki