Urząd Gminy Strawczyn serdecznie zaprasza do rejestracji w Gminnym Systemie Powiadamiania SMS. Po zarejestrowaniu w systemie swojego numeru telefonu będą Państwo bezpłatnie otrzymywać najważniejsze komunikaty urzędowe np. o zagrożeniach, awariach, ważnych wydarzeniach lokalnych, imprezach kulturalnych.

Rejestracji w systemie można dokonać wysyłając sms na nr 603 973 137 o treści NAZWAMIEJSCOWOSCI (duże litery, bez spacji i polskich znaków), np.:

Miejscowość

Treść SMSa

Akwizgran

AKWIZGRAN

Bugaj

BUGAJ

Chełmce

CHELMCE

Hucisko

HUCISKO

Korczyn

KORCZYN

Kuźniaki

KUZNIAKI

Małogoskie

MALOGOSKIE

Niedźwiedź

NIEDZWIEDZ

Oblęgorek

OBLEGOREK

Oblęgór

OBLEGOR

Promnik

PROMNIK

Ruda Strawczyńska

RUDASTRAWCZYNSKA

Strawczyn

STRAWCZYN

Strawczynek

STRAWCZYNEK

Koszt smsa zgodny z taryfą operatora