Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
"Regionalny Konkurs Grantowy"
w ramach Programu "Równać Szanse 2014"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/