Szanowni Państwo,

Statystyka publiczna od wielu lat gości w domach mieszkańców naszego regionu. Do Państwa drzwi również mogą zapukać ankieterzy statystyczni zbierający dane nt. gospodarstw domowych i ludzi, którzy je tworzą.

CO WARTO WIEDZIEĆ O BADANIACH ANKIETOWYCH?

Jakie badania realizujemy?
Urząd Statystyczny w Kielcach poprzez swoją sieć ankieterską każdego roku realizuje kilkanaście różnych badań m.in.:
- BAEL - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (przez cały rok),
- BGD - Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (przez cały rok),
- KGD Kondycja Gospodarstw Domowych (na początku każdego miesiąca),
- EUSILC - Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia (raz w roku),
- SSI - Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (raz w roku),
- PKZ- Uczestnictwo Polaków w podróżach (co kwartał).

Kluczową rolę w procesie zbierania informacji odgrywa ANKIETER STATYSTYCZNY.

Skąd wiadomo, że odwiedza nas ankieter Głównego Urzędu Statystycznego?

O tym, że zostaliśmy wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj informowani listownie (list Prezesa GUS). Każdy ankieter wyruszając w teren zabiera ze sobą legitymację służbową z urzędową pieczątką oraz pisemne upoważnienie do prowadzenia wywiadów. Ponadto tożsamość ankietera zawsze można sprawdzić telefonując do Urzędu Statystycznego w Kielcach pod nr: 41 249 96 38 lub na stronie Urzędu:
Urząd Statystyczny w Kielcach / Badania statystyczne / Sieć ankieterską

Oczywiście sam ankieter to za mało, by odnieść sukces. Potrzebna jest jeszcze pomoc RESPONDENTA, którym może być każdy z nas.

Każdy respondent jest dla nas bezcenny!

Jeżeli Państwa gospodarstwo zostało wylosowane do badania, to udzielając odpowiedzi stajecie się reprezentantami wielu innych gospodarstw o podobnych cechach.
Na podstawie zebranych danych obliczane są m.in. poziom inflacji, minimalne wynagrodzenie, oraz ustalana jest wysokość zasiłków społecznych. Uzyskane informacje pozwalają nam odpowiedzieć na pytania: Ile i na co wydajemy najwięcej pieniędzy?, Jak się odżywiamy?, W jakim celu używamy Internetu? czy choćby Jakie jest faktyczne bezrobocie?
Serdecznie proszę o życzliwą współpracę z ankieterami i zapewniam, że informacje zebrane przez nich są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach
Agnieszka Piotrowska-Piątek