SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRAWCZYNIE

 

1. Grzegorz Dariusz Gad - Przewodniczący

2. Małgorzata Bosak - Zastępca przewodniczącego

3. Paweł Janusz Dostal - Członek

4. Elżbieta Anna Kukulska  - Członek

5. Natalia Piotrowska  - Członek

6. Ewelina Karolina Urbańczyk  - Członek

7. Wojciech Wieczorek   - Członek

8. Hanna Wojda  - Członek

9. Kamila Alicja Zdyb - Członek