Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej realizuje projekt dotacji dla przedsiębiorców. Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez rozwój przedsiębiorstw, które wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne zidentyfikowane w ?Katalogu zasobów lokalnych" lub prowadzą działalność w zakresie produktów/usług/towarów turystycznych.

W terminie od 29 września do 27 października 2014 r. uruchomiony został nabór wniosków o dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji: http://opiwpr.org.pl/