UCHWAŁA NR 4
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W STRAWCZYNIE
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014R.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmików województw oraz wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Na podstawie art.182 § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21poz. 112 z póź. zmianami) oraz § 13 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  uchwala się co następuje:

§ 1. W wyniku publicznego losowania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Oblęgorku  z siedzibą w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku zostali powołani:
1. Zajęcka Małgorzata Agata
2. Zapała Henryk
3. Wieczorek Bartłomiej Jan
4. Zając Anna Dorota
5. Wodecka Katarzyna Aleksandra
6. Nowak Agata Mieczysława
7. Smolarczyk Jolanta Teresa
8. Rutkowska Paulina Anna
9. Kurczyńska Agnieszka Małgorzata ? członek Komisji wskazany przez Wójta.

§ 2. W wyniku publicznego losowania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strawczynie  z siedzibą w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie zostali powołani:
1. Bąk Maria
2. Gaweł  Ilona Karolina
3. Moczoń Aneta Iwona
4. Jaworski Michał Józef
5. Salacha Kamil Mirosław
6. Pacak Dominika
7. Urbańczyk Paweł Andrzej
8. Ciszek Mariusz Waldemar
9. Gad Barbara   ? członek Komisji wskazany przez Wójta.

§ 3. W wyniku publicznego losowania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rudzie Strawczyńskiej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej zostali powołani:
1. Polit Robert Tomasz
2. Wychowaniec Urszula
3. Picheta Tadeusz Grzegorz
4. Kozieł Patrycja Klaudia
5. Majchrak Małgorzata
6. Woźniak Wanda Kazimiera
7. Ciszek- Mróz Kamila Monika
8. Kukulska Aleksandra
9. Snoch Halina  ? członek Komisji wskazany przez Wójta.

§ 4. W wyniku publicznego losowania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Korczynie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Korczynie zostali powołani:
1. Wolder Magdalena Kamila
2. Podgórska Alicja Janina
3. Smolarczyk Grzegorz Tadeusz
4. Jasińska Małgorzata Zofia
5. Stępień Barbara
6. Wojtyś Ryszard
7. Pietrzak - Świercz Kamila Anna
8. Król Dorota Ewa
9. Kowalczyk ? Jas Anna ? członek Komisji wskazany przez Wójta.

§ 5. W wyniku publicznego losowania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Chełmcach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Chełmcach zostali powołani:
1. Kozieł Edyta Bernadetta
2. Wójcik Magdalena Katarzyna
3. Szymoniak Beata Maria
4. Wąsowicz Agnieszka Małgorzata
5. Zapała Karolina Agnieszka
6. Sobura Joanna
7. Tomaszewska Ewelina
8. Zajecki Konrad
9. Jas Irena Barbara ? członek Komisji wskazany przez Wójta.

§ 6. W wyniku publicznego losowania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Promniku z siedzibą w Zespole Placówek Oświatowych w Promniku zostali powołani:
1. Snoch Andrzej Franciszek
2. Wilczkowska Marta
3. Piotrowska Kamila Małgorzata
4. Jarząbek Agnieszka
5. Jakubczyk Patrycja
6. Dziuba Sebastian Wojciech
7. Miśkiewicz Martyna Sylwia
8. Met Anna
9.  Sagan Justyna? członek Komisji wskazany przez Wójta.

§ 7. W wyniku publicznego losowania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Strawczynku  z siedzibą w świetlicy środowiskowej w Strawczynku zostali powołani:
1. Cisowska Ewa Anna
2. Bąk Justyna
3. Sękowska Maja
4. Kasprzyk Joanna
5. Gad Karolina
6. Picheta Iwona
7. Zajęcki Dawid
8. Marszałek Tobiasz
9.Jarząbek Kazimiera Marianna  ? członek Komisji wskazany przez Wójta.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strawczynie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strawczynie.

 


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Grzegorz Gad