24 października 2014r. (piątek) o godz. 13.00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbędzie się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 21 października 2014r..
W związku z tym, że Obwodowe Komisje Wyborcze będą dokonywać wyboru przewodniczących i ich zastępców, obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, a nie usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 2-ch dni spowoduje skreślenie ze składu Komisji.