INFORMACJA
WÓJTA GMINY STRAWCZYN
o wynikach konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

W związku z zakończeniem postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty konkursowe:
1) Pani Lidii Dziedzic
2) Pana Grzegorza Midaka
3) Pana Grzegorza Szczepańskiego
4) Pana Marka Żelaznego.

Na w/w stanowisko wybrany został Pan Marek Żelazny.

 

Wójt

/-/ Tadeusz Tkaczyk