Drukuj
Odsłony: 3092

UCHWAŁA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRAWCZYNIE
Z DNIA 18 LISTOPADA 2014R.
O PRZEPROWADZENIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA
W WYBORACH
WÓJTA GMINY STRAWCZYN W DNIU 30 LISTOPADA 2014R.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Strawczynie stwierdza, co następuje:

§1.

1.    W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. żaden z czterech kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Strawczyn, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2.    W dniu 30 listopada 2014r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3.    Kandydatami na Wójta Gminy Strawczyn w ponownym głosowaniu są:

1)    Tkaczyk Tadeusz Kazimierz
Zgłoszony przez KWW Rozwojowa Gmina Strawczyn

2)    Kruszewska Anna
Zgłoszona przez KWW Przejrzysta Gmina Strawczyn.

4.    Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014r.

§2.

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2.    Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Strawczyn.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Grzegorz Gad