W naszym regionie powstała Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych "Horyzont". Ma zrzeszać stowarzyszenia i fundacje. Dzięki temu każda z nich otrzyma niezbędną pomoc.
Jest to pierwsza tego typu federacja w województwie świętokrzyskim. Mogą do niej przystąpić wszystkie lokalne organizacje pozarządowe. Założyciele będą udzielać indywidualnych konsultacji, szkoleń, czy wsparcia w realizowanych projektach. Każde stowarzyszenie będzie działało na tych samych zasadach. W naszym regionie istnieje cztery tysiące organizacji i stowarzyszeń.
Projekt ?Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy? wsparło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Najbliższe spotkanie informacyjne 03 grudnia 2014 r. w Kielcach, WSEiP, ul. Jagiellońska 109A, VI piętro, 10.00-13.00
Więcej na stronie www.federacjahoryzont.pl