INFORMACJA

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 grudnia 2014 r., w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Strawczyn w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Strawczyn wybranego w głosowaniu ponownym w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2014 r. informuję, że sesja Rady Gminy Strawczyn została zwołana na dzień 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Strawczyn.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Strawczyn.
8. Komunikaty i ogłoszenia.
9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Strawczyn.

Pełna treść w/w postanowienia opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Strawczyn: http://strawczyn.4bip.pl.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski

----------------------------------------------------

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie zwołania sesji Rady Gminy