Drukuj
Odsłony: 3602

INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu  w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu Nr XL/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2014 r.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołanie składów osobowych i określenie zakresów działania stałych komisji Rady Gminy,
2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strawczyn.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
9. Komunikaty i ogłoszenia.
10. Zakończenie sesji.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski