Drukuj
Odsłony: 3558

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie, informuje że osoby którym dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł lub osoby samotnie gospodarujące 813,00 zł mogą otrzymać pomoc w formie artykułów żywnościowych. W tym celu należy zgłosić się do GOPS po niezbędne skierowanie. Prosi się o zabranie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających sytuację finansową (zaświadczenia netto  np. o wynagrodzeniu, odcinki renty, emerytury, inne).