O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że w dniu 19.01.2015 r. od godziny 9:00 w remizie strażackiej w Strawczynku będą wydawane artykuły żywnościowe. Ponadto informuje, że osoby którym dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł lub osoby samotnie gospodarujące 813,00 zł mogą otrzymać pomoc w formie artykułów żywnościowych. W tym celu należy zgłosić się do GOPS po niezbędne skierowanie.
Prosi się o zabranie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających sytuację finansową (zaświadczenia netto  np. o wynagrodzeniu, odcinki renty, emerytury, inne).
Dla osób, które pobrały żywność w grudniu 2014 r. nowe skierowanie nie jest wymagane.