W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku znalazło się w szeregach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. Inicjatywa ta jest pomysłem Pani Małgorzaty Muzoł - Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Do salonu zapraszane są placówki, które w wyniku ewaluacji zewnętrznej uzyskały bardzo dobre wyniki. Przynależność do Salonu oznacza możliwość wymiany doświadczeń z innymi placówkami w zakresie edukacji, prezentacji działalności własnej placówki, konsultacji z innymi dyrektorami oraz mobilizację do dalszej aktywnej pracy. Pod koniec grudnia 2014 r. Dyrektorowi  Szkoły ? P. Henryce  Cisowskiej Pani Kurator  uroczyście wręczyła list zapraszający do współpracy. GRATULUJEMY!!!!