Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie ogłasza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strawczyn.
Nowe taryfy obowiązywać będą od 10.04.2015r. do 09.04.2016r.

Do pobrania: Taryfa za wodę i ścieki