Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza rolników świadczących usługi agroturystyczne do udziału w XII edycji konkursu wojewódzkiego ?Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2015". Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą do 18 maja 2015 roku.
Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników i ich rodzin znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie, podnoszenie jakości świadczonych usług, promocję gospodarstw agroturystycznych oraz poprawę wizerunku świętokrzyskiej wsi.

Lustracji i oceny gospodarstw zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego dokona Komisja Konkursowa powołana przez ŚODR Modliszewice.
Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbędzie się 28 czerwca 2015 roku, podczas Dnia Otwartych Drzwi w Modliszewicach.
Współorganizatorami konkursu są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej ?Ziemia Świętokrzyska?.
Zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z ŚODR Modliszewice:
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
tel.: 41 372 22 84 do 86
Regulamin konkursu na stronie ŚODR Modliszewice.