Gra Miejska
TOUR DE KIELCE - śladami funduszy europejskich

W tym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
W ramach ogólnopolskiej akcji obchodów tej rocznicy Miasto Kielce przygotowało atrakcje, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w mieście dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.
Z tej okazji Prezydent Miasta Kielce zaprasza na terenową grę miejską pn. TOUR DE KIELCE - śladami funduszy europejskich, która odbędzie się dnia 10 maja 2014r. w godzinach 9:45 ? 17:00.
Gra będzie miała formę tzw. biegu patrolowego. Poszczególne grupy będą poruszać się według wskazówek podanych przez organizatora. W miejscach inwestycji zrealizowanych z funduszy  Unii Europejskiej uczestnicy poszukiwać będą punktów, na których wykonywać będą różnorodne zadania.


CHARAKTERYSTYKA GRY
CEL GRY: Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Aktywny sposób na zapoznanie uczestników gry z inwestycjami w Kielcach zrealizowanymi przy udziale środków unijnych.
UCZESTNICY: Gra ogólnodostępna, przystosowana jest dla grup zorganizowanych. Przewidywana liczba uczestników ? maksymalnie 220 osób, grupy powinny być wcześniej zorganizowane i zgłoszone on-line, minimalna wielkość grupy to 3 osoby, maksymalna - 5, gdzie minimum jedna osoba musi być pełnoletnia i pełnić rolę opiekuna grupy.
FABUŁA GRY: Koncepcja gry obejmuje 8 punktów głównych, tworzących spójną trasę zwiedzania wg ustalonego scenariusza: Rynek w Kielach, Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Wzgórze Zamkowe, Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia, stadion piłkarski, autobus ?unijny?. Organizator przewiduje możliwośc wporwadzenia dodatkowych punktów kontrolnych.
OPIS GRY: Wszystkie grupy rozpoczynają grę o tej samej godzinie. Wyruszają do wyznaczonych na mapie punktów głównych. Na każdym punkcie czeka na grupę animator, który powierza zadanie  do wykonania. Zadania będą angażować wszystkich członków grupy i będą dostosowane do poziomu i wieku graczy, będą zróżnicowane pod względem gatunkowym. Każde zadanie poprzedzone jest kilkoma zdaniami na temat obiektu i dofinansowania unijnego. Na trasie mogą też się znaleźć punkty kontrolne, na których czeka tylko wiadomość ze wskazówką, zadaniem lub informacją. Grupy będą mieć przy sobie kartę oceny, na której za wykonane zadanie otrzymują punkty. Po zakończeniu gry nastąpi podsumowanie punktów. Zwycięskie drużyny otrzymają atrakcyjne nagrody od Organizatora.

ZGŁOSZENIA: on-line na stronie Urzędu Miasta Kielce na specjalnym formularzu od 22 kwietnia od godz. 12:00, zakończenie przyjmowania zgłoszeń nastąpi nie później niż do 5 maja do godz. 15:00.

START GRY: Rynek w Kielcach, rejestracja zgłoszonych on-line grup na Rynku 
w Kielcach w godzinach 9:45-10.15

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE GRY: Rynek w Kielcach, godz. 10.15

FINAŁ GRY: Rynek w Kielach, podsumowanie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców ? godz. 17.00

Grze miejskiej towarzyszyć będzie festyn rodzinny na Rynku, podczas którego zaprezentują się dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Domu Kultury ?Zameczek?. Ponadto, podczas festynu na Rynku zostaną przeprowadzone quizy o tematyce związanej z Kielcami i Unią Europejską (10 quizów na 10. Lecie wstąpienia Polskido Unii Europejskiej), w których do wygrania będą bilety wstępu do miejskich obiektów kultury, ośrodków sportu oraz drobne upominki. Na kieleckim Rynku przygotowany zostanie także kącik ?Małego obywatela Europy?, w którym animatorzy przeprowadzą szereg zabaw i gier dla najmłodszych.

We wszystkich miejscach, będących punktami głownymi na trasie gry odbywać się będą dodatkowe atrakcje: możliwość bezpłatnego zwiedzania obiektów, prezentacje, konkursy, zabawy.

Rejestracja udziału w grze odbywa się na stronie: www.um.kielce.pl do 5 maja br.

ZAPRASZAMY I ZYCZYMY UDANEJ ZABAWY!