Od października 2013 Fundacja Eco Textil rozpoczyna realizację nowego programu ?ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO?. Skorzysta z niego 100 potrzebujących miesięcznie.

Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny specjalnie przystosowany do użytku osób niepełnosprawny. Na ich zakup możliwe jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podania na ten cel można składać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Fundacja szuka osób, w szczególności dzieci niepełnosprawnych które potrzebują takich rowerów.

W pierwszej kolejności pomoc przekażemy dzieciom, które takie dofinansowanie otrzymają. Nasza Fundacja deklaruje pokrycie części kosztów zakupu roweru, która obciąża beneficjenta. W drugiej kolejności będziemy w całości finansować ich zakup. Fundacja pokryje również koszty przesyłki roweru.

Wymagane dokumenty:

- Podanie z prośbą o rower rehabilitacyjny ( prosimy o podanie wieku dziecka, wzrostu oraz wagi dziecka, opisanie ogólnej sytuacji życiowej, informację z jakiej instytucji otrzymali wiedzę o programie Rower dla Niepełnosprawnego, oraz pozostawienie danych kontaktowych ? adres i numer telefonu)
- W przypadku dofinansowania przyznanego przez PCPR lub MOPS prosimy o przesłanie kopii stosownej decyzji
- Orzeczenie o niepełnosprawności

Dodatkowe informacje:
Osoba otrzymująca rower zobowiązuje się:

- Używać przedmiotu darowizny wyłącznie na potrzeby własne
- Nie przekazywać roweru na rzecz innych osób lub podmiotów.
- Dbać i utrzymywać rower w sposób należyty, tak aby mógł on jak najdłużej pełnić swoje funkcje.
- Nie usuwać z przedmiotu darowizny oznaczeń Fundacji oraz dbać o ich należytą widoczność.
- Osoba otrzymująca rower wyraża zgodę na publikację zdjęć z przekazania rower w mediach oraz na stronie internetowej www.ecotextil.pl.