Drukuj
Odsłony: 2041

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn dla terenów w sołectwach: Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczynek oraz o przystąpieniu do opracowania ich strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn

 

Informacja Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn