Uncategorised


Wybory sołtysa w Strawczynku

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczynek

Wzór zgłoszenia oraz pozostałych załączników zamieszczono na: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=8&id=644&x=18&y=4


Wybory sołtysa w Korczynie

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korczyn

Wzór zgłoszenia oraz pozostałych załączników zamieszczono na: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=8&id=644&x=18&y=4

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu ?Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP?, w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CEL PROJEKTU:
podniesienie poziomu innowacyjności  przedsiębiorstw poprzez  zapewnienie  im  kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może  przyczynić się do widocznego ulepszenia  funkcjonowania firmy,  podniesienia jej wydajności i efektywności, a także  poprawy jej konkurencyjności i pozycji  na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 styczeń 2010roku - 31 grudnia 2015roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BHP.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW :
- budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:
--określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
--wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
--opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na  funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
- budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka: 
obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
- konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje  eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
--opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
--określenie zasobów finansowych,
--określenie kwalifikacji personelu,
--określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
--wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
--monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia
Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.
Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy   innowacyjności.

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
Tel. 12 428 92  62

Gmina Strawczyn zgłosiła lokalizację w konkursie PODWÓRKO NIVEA.

Od 1 kwietnia będzie mozna wziąć udział w akcji poprzez głosowanie do czego bardzo zachęcamy!

Więcej o akcji: www.nivea.pl/podworko

INFORMACJA

Urząd Gminy w Strawczynie informuje osoby bezrobotne, że w roku bieżącym na terenie gminy zorganizowane zostaną roboty publiczne.
Rozpoczęcie prac planowane jest na miesiąc kwiecień i maj.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy winny zgłaszać się do pokoju Nr 5.