Uncategorised


Wybory sołtysa w Małogoskie

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie

Wzór zgłoszenia oraz pozostałych załączników zamieszczono na: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=8&id=644&x=18&y=4

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa KUŹNIAKI? w wyborach zarządzonych na dzień 10 marca 2015 roku

1.    WNUK MIROSŁAW

WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa HUCISKO? w wyborach zarządzonych na dzień 06 marca 2015 roku

1. KRUSZEWSKA ANNA
2. WYCHOWANIEC BOGUMIŁA


WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK

Domowa elektrownia słoneczna
Wkrótce wejdzie w życie długo oczekiwany program dotacji na instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) dla potrzeb budynków mieszkalnych, o nazwie PROSUMENT. Program ten jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2014-2020. Skierowany jest głównie do gospodarstw domowych oraz do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nabór wniosków będzie prowadzony przez wytypowany bank, który będzie udzielał kredytu na sfinansowanie inwestycji oraz rozliczał dotacje.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie ogłasza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strawczyn.
Nowe taryfy obowiązywać będą od 10.04.2015r. do 09.04.2016r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa STRAWCZYN? w wyborach zarządzonych na dzień 07 marca 2015 roku

 

1. JABŁOŃSKA MONIKA

 

WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK