Ofertę inwestycyjną Gminy Strawczyn stanowią tereny kompleksowo przygotowane i gotowe na przyjęcie inwestorów. Jej obecny kształt jest efektem współpracy z osobami prywatnymi.

O wyjątkowości tej oferty decyduje kilka czynników. Po pierwsze - dobra lokalizacja gruntów. Oczywiście w pierwszej kolejności należy wymienić sąsiedztwo z miastem Kielce i przynależność do Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Położenie prezentowanych gruntów przy drogach gminnych i powiatowych powoduje, że ich dostępność komunikacyjna spełnia wymagania nawet dużych inwestorów.
Po drugie - tereny te posiadają uregulowany stan prawny oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który opraco?wany jest dla terenu całej gminy. Ułatwia to zdecydowanie procedurę zakupu wybranej działki.
Przygotowanie naszych gruntów inwestycyjnych i jakość obsługi inwestora było w przeszłości wielokrotnie oceniane przez niezależne instytucje. Możemy się poszczycić certyfikatami Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, które zdobywamy systematycznie już od 2005r. co w konsekwencji zaowocowało tytułem Złota Lokalizacja Biznesu, przyznanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Największym dla nas uznaniem są jednak decyzje przedsiębiorców, którzy swój kapitał ulokowali w naszej gminie. Cieszy nas, że ich firmy stale się rozwijają, inwestują, angażują się w życie lokalnej społeczności. Ich zdanie stanowi dla nas zawsze najlepszą rekomendację.

 

===================================

Oferta inwestycyjna Teren 1


Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Lokalizacja inwestycji: Oblęgorek;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 66400 m2;
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 25;
 • Rodzaj działki: działalność gospodarcza;

Numery ewidencyjne działek:
Działka (1)    Numer ewidencyjny: 496/111
Działka (2)    Numer ewidencyjny: 496/112
Działka (3)    Numer ewidencyjny: 496/113
Działka (4)    Numer ewidencyjny: 496/114
Działka (5)    Numer ewidencyjny: 496/115
Działka (6)    Numer ewidencyjny: 496/116
Działka (7)    Numer ewidencyjny: 496/117
Działka (8)    Numer ewidencyjny: 496/141
Działka (9)    Numer ewidencyjny: 496/143
Działka (10)    Numer ewidencyjny: 496/145
Działka (11)    Numer ewidencyjny: 496/147
Działka (12)    Numer ewidencyjny: 496/149
Działka (13)    Numer ewidencyjny: 496/151
Działka (14)    Numer ewidencyjny: 496/152
Działka (15)    Numer ewidencyjny: 496/153
Działka (16)    Numer ewidencyjny: 496/154
Działka (17)    Numer ewidencyjny: 496/155
Działka (18)    Numer ewidencyjny: 496/156
Działka (19)    Numer ewidencyjny: 496/157
Działka (20)    Numer ewidencyjny: 496/158
Działka (21)    Numer ewidencyjny: 496/159
Działka (22)    Numer ewidencyjny: 496/160
Działka (23)    Numer ewidencyjny: 496/161
Działka (24)    Numer ewidencyjny: 496/162
Działka (25)    Numer ewidencyjny: 496/163

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana:  Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
Rodzaj zabudowań: Teren inwestycyjny niezabudowany;
Dostęp do mediów:

 • Woda na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;

Droga przy terenie inwestycyjnym:

 • Droga gminna, nawierzchnia ulepszona > ulepszenie bitumiczne asfaltowe;

Forma wykorzystania terenu:

 • Przeznaczenie terenu: działalność gospodarcza;

Forma zbycia:

 • sprzedaż w drodze przetargu;

Nazwa jednostki własnościowej:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Oblęgorku,  26-067 Strawczyn;

 

===================================

Oferta Inwestycyjna: Teren 2

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Lokalizacja inwestycji: Oblęgorek;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 30000 m2;
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 19;
 • Rodzaj działki: budowlana;

Numery ewidencyjne i KW działek:


Działka (1)    Numer ewidencyjny: 496/104
Działka (2)    Numer ewidencyjny: 496/110
Działka (3)    Numer ewidencyjny: 496/123
Działka (4)    Numer ewidencyjny: 496/124
Działka (5)    Numer ewidencyjny: 496/125
Działka (6)    Numer ewidencyjny: 496/126
Działka (7)    Numer ewidencyjny: 496/127
Działka (8)    Numer ewidencyjny: 496/128
Działka (9)    Numer ewidencyjny: 496/129
Działka (10)    Numer ewidencyjny: 496/130
Działka (11)    Numer ewidencyjny: 496/131
Działka (12)    Numer ewidencyjny: 496/132
Działka (13)    Numer ewidencyjny: 496/133
Działka (14)    Numer ewidencyjny: 496/134
Działka (15)    Numer ewidencyjny: 496/135
Działka (16)    Numer ewidencyjny: 496/136
Działka (17)    Numer ewidencyjny: 496/137
Działka (18)    Numer ewidencyjny: 496/138
Działka (19)    Numer ewidencyjny: 496/139


Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;

Dostęp do mediów:

 • Woda na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;

Forma wykorzystania terenu:
?    Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,, usługi komercyjne podstawowe, obiekty małej architektury;
Forma zbycia:

 • sprzedaż w drodze przetargu;

Zgłaszający teren inwestycyjny: Zgłasza jednostka własnościowa;
Nazwa jednostki własnościowej:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Oblęgorku,  26-067 Strawczyn

 

===================================

Oferta Inwestycyjna: Teren 3

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Lokalizacja inwestycji: Oblęgorek;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 7000 m2;
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 5;
 • Rodzaj działki: budowlano - usługowa;

Numery ewidencyjne działek:
Działka (1)    Numer ewidencyjny: 496/140
Działka (2)    Numer ewidencyjny: 496/142
Działka (3)    Numer ewidencyjny: 496/144
Działka (4)    Numer ewidencyjny: 496/146
Działka (5)    Numer ewidencyjny: 496/149

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;

Dostęp do mediów:

 • Woda na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;

Forma wykorzystania terenu:

 • Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działalność gospodarcza;

Forma zbycia:

 • sprzedaż,
 • w drodze przetargu;

Zgłaszający teren inwestycyjny: Zgłasza jednostka własnościowa;

Nazwa jednostki własnościowej:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Oblęgorku,  26-067 Strawczyn

 

===================================

Oferta Inwestycyjna: Teren 4


Lokalizacja inwestycji: ul. Piaskowa, Promnik;

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 33500 m2;
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 18;
 • Rodzaj działki: budowlana;

Numery ewidencyjne działek:
Działka (1)    Numer ewidencyjny: 240/1
Działka (2)    Numer ewidencyjny: 240/2
Działka (3)    Numer ewidencyjny: 240/3
Działka (4)    Numer ewidencyjny: 240/4
Działka (5)    Numer ewidencyjny: 240/5
Działka (6)    Numer ewidencyjny: 240/6
Działka (7)    Numer ewidencyjny: 240/7
Działka (8)    Numer ewidencyjny: 240/9
Działka (9)    Numer ewidencyjny: 240/10
Działka (10)    Numer ewidencyjny: 240/11
Działka (11)    Numer ewidencyjny: 240/12
Działka (12)    Numer ewidencyjny: 240/13
Działka (13)    Numer ewidencyjny: 240/15
Działka (14)    Numer ewidencyjny: 240/16
Działka (15)    Numer ewidencyjny: 240/17
Działka (16)    Numer ewidencyjny: 240/18
Działka (17)    Numer ewidencyjny: 240/19
Działka (18)    Numer ewidencyjny: 240/20


Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego nieuregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielce;

Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;

Dostęp do mediów:

 • Woda: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;

Forma wykorzystania terenu:

 • Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi komercyjne podstawowe, obiekty rekreacji indywidualnej, obiekty małej architektury, parkingi;

Forma zbycia:

 • sprzedaż;


Właściciel terenu: Osoba prywatna;   
Zgłaszający teren inwestycyjny: Zgłasza osoba prywatna;

 

===================================

Oferta Inwestycyjna: Teren 5

 

Lokalizacja inwestycji: Strawczynek;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 12400 m2;
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 11;
 • Rodzaj działki: budowlana;

Numery ewidencyjne działek:
Działka (1)    Numer ewidencyjny: 1080/2
Działka (2)    Numer ewidencyjny: 1080/4
Działka (3)    Numer ewidencyjny: 1080/5
Działka (4)    Numer ewidencyjny: 1080/6
Działka (5)    Numer ewidencyjny: 1080/7
Działka (6)    Numer ewidencyjny: 1080/8
Działka (7)    Numer ewidencyjny: 1080/10
Działka (8)    Numer ewidencyjny: 1080/11
Działka (9)    Numer ewidencyjny: 1080/13
Działka (10)    Numer ewidencyjny: 1080/14
Działka (11)    Numer ewidencyjny: 1080/15


Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielce;

Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;

Dostęp do mediów:

 • Woda na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;

Forma wykorzystania terenu:

 • Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi;

Forma zbycia:

 • sprzedaż;


Właściciel terenu: Osoba prywatna;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Zgłasza osoba prywatna;

 

===================================

Oferta Inwestycyjna: Teren 6

 

Lokalizacja inwestycji: Chełmce;

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 19500 m2;
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 2;
 • Rodzaj działki: budowlano-rolna;

Numery ewidencyjne działek:
Działka (1)    Numer ewidencyjny: 1741
Działka (2)    Numer ewidencyjny: 1756


Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielce;

Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;

Dostęp do mediów:

 • Woda na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;

Forma wykorzystania terenu:

Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi;

Forma zbycia:

 • sprzedaż;

Właściciel terenu: Osoba prywatna;

Zgłaszający teren inwestycyjny: Zgłasza osoba prywatna;

 

===================================

Oferta Inwestycyjna: Teren 7

 

Lokalizacja inwestycji: Chełmce;

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 1,4826 ha
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 8;
 • Rodzaj działki: budowlana;

Numery ewidencyjne działek:
Działka (1) Numer ewidencyjny: 2694/3 o pow. 0,1506 ha
Działka (2) Numer ewidencyjny: 2694/4 o pow. 0,1201 ha
Działka (3) Numer ewidencyjny: 2694/5 o pow. 0,1203 ha
Działka (4) Numer ewidencyjny: 2694/6 o pow. 0,1207 ha
Działka (5) Numer ewidencyjny: 2694/7 o pow. 0,1207 ha
Działka (6) Numer ewidencyjny: 2694/8 o pow. 0,1209 ha
Działka (7) Numer ewidencyjny: 2694/9 o pow. 0,1211 ha
Działka (8) Numer ewidencyjny: 2694/10 o pow. 0,6082 ha

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielce;

Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;

Dostęp do mediów:

 • Woda na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;

 

Forma wykorzystania terenu:

 • Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi;

Forma zbycia:

 • sprzedaż;

Właściciel terenu: Osoba prywatna;

Zgłaszający teren inwestycyjny: Zgłasza osoba prywatna;

 

===================================

Oferta Inwestycyjna: Teren 8


Lokalizacja inwestycji: Promnik;


Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 1,903 ha
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 1;
 • Rodzaj działki: tereny działalności gospodarczej

Numery ewidencyjne działek:
Działka (1) Numer ewidencyjny: 185/2 o pow. 1,903 ha

 

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Kielce;


Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany, ogrodzony

 

Dostęp do mediów:

 • Woda na terenie inwestycyjnym,
 • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym,
 • Gaz: Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym,
 • Prąd na terenie inwestycyjnym;


Forma wykorzystania terenu:
Przeznaczenie terenu: tereny działalności gospodarczej z możliwością inwestycji usług komercyjnych, lokali mieszkalnych dla prowadzących działalność gospodarczą i usług komercynjnych, budynków gospodarczych i garaży, zieleni o funkcjach izolacyjnych, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, placy manewrowych.


Forma zbycia:

sprzedaż;


Właściciel terenu:

Osoba prywatna;


Zgłaszający teren inwestycyjny:

Zgłasza osoba prywatna;