W celu stworzenia korzystnego klimatu dla przedsiębiorców władze lokalne podjęły uchwałę zwalniającą od opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz przyjęły do realizacji Program Pomocy dla Przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości, który obowiązuje do 2011 roku.
Na stanowisku działalności gospodarczej utworzone zostało ?lokalne okienko przedsiębiorczości?, którego głównym celem jest pomoc w wypełnianiu druków, informowanie o obowiązujących przepisach, o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego.
W menu "Podatki Gminne" zamieszczono treśc uchwał podatkowych, określających wysokość np. podatku od nieruchomości.