OGŁOSZENIE


Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa STRAWCZYNEK? w wyborach zarządzonych na dzień 21 marca 2015 roku.

1.    GAD ALINA
2.    JARZĄBEK KAZIMIERA

WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK