Flaga i godło Polski. Napis Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego