flaga godlo fds

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi gminnej ul. Piłkarzy w msc. Oblęgorek Gm. Strawczyn

Dofinansowanie: 223 301,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 279 127,49 zł

Wkład własny: 55 826,49 zł