flaga godlo fds

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stawowa w msc. Oblęgór Gm. Strawczyn

Dofinansowanie: 79 306,00 zł co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 99 132,55 zł

Wkład własny: 19 826,55 zł