OGŁOSZENIE
!!!!PILNE!!!!
DOTYCZY USUWANIA ETERNITU

Właściciele posesji, którzy będą wymieniać pokrycie dachowe w 2017 roku proszeni są o zgłoszenie do Sołtysów wsi lub do Urzędu Gminy (pokój nr 9, I piętro) celem wypełnienia wniosku o „odebranie odpadów zawierających azbest”.
Termin: do 31 stycznia 2017 r.
Informujemy, że odbiór eternitu będzie się odbywał nieodpłatnie.