Informacji merytorycznych w zakresie zbiórki odpadów udziela Referat Infrastruktury Technicznej, tel. 41.30-38-630

Informacja o opłatach w zakresie zbiórki odpadów udziela Referat Finansowy: 41.30-38-002 w. 66

 

Wykaz aktów prawnych regulujących nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy

Akt prawny

Adres pobierania 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250

Uchwała Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20130409152142onis92zcefbg.pdf

Uchwała Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zmiany:

Uchwała Nr IV/7/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20130409152156srbup2e1r8z4.pdf

 

 

 http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201501051200384k1cvut5nkev.pdf

Uchwała Nr XXIV/204/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany:

Uchwała Nr XXVII/227/2013 Rady Gminy  w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201304091522166ex9xoy7xc0v.pdf

 

 

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20130822145755nvnes8quv81g.pdf

Uchwała Nr XXIV/205/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201304091522260itj7t0x89fi.pdf

Uchwała Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Zmiany:

Uchwała Nr XXVII/226/2013 Rady Gminy w Strawczynie w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201304091522082khfnchdfqig.pdf

 

 

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201308221457470i2qkrhpkfis.pdf

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Zmiany:

Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20150429115618r661ftytj6pr.pdf

 

 

 

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20170215094316ke2pyx4vlsr0.pdf