Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) z terenu gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

P. H. U. „ZIELIŃSKI”
Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27a
26 – 035 Raków
Tel. 41-35-35-027

  • na podstawie umowy Nr 111/2014 z dnia 10.12.2014 r.
  • okres obowiązywania umowy: 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) z terenu gminy Strawczyn odbywa się w formie obwoźnych zbiórek raz na 6 miesięcy.