OGŁOSZENIE

!!!PILNE!!!   DOTYCZY USUWANIA ETERNITU

Właściciele posesji, którzy posiadają zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planują demontaż tego pokrycia dachowego w 2019r. proszeni są o zgłoszenie do Sołtysów wsi lub do Urzędu Gminy (pokój nr 9, I piętro) celem wypełnienia wniosku o „odebranie odpadów zawierających azbest”.

Termin: do 01 marca 2019 r.

Informujemy, że odbiór eternitu będzie się odbywał nieodpłatnie.