INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRAWCZYN

Drodzy Mieszkańcy,
zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową segregację odpadów dostarczanych do PSZOK-u w Oblęgorze.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinny trafiać tylko odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wyłącznie przez mieszkańców Gminy Strawczyn.

Na PSZOK mogą być dostarczane:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
 • popiół.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie przyjmuje odpadów takich jak:

 • części samochodowe, lampy, odpady pochodzące z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów,
 • odpady nieodebrane z posesji przez Wykonawcę z powodu nieprawidłowej segregacji, zawierające m.in.: pampersy, bio, kable, buty, szyby, ubrania,
 • opony pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto zarówno na PSZOK jak i podczas obwoźnych zbiórek odpadów gabarytowych, nie powinno być okien z szybami. Szyba – szkło, jest to odpad z grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Natomiast odpady wielkogabarytowe, są to m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, krzesła, itp. Nie zalicza się do nich m.in.: wanien, grzejników, opon, umywalek, muszli klozetowych, motorowerów.