Kiedy w całej Polsce stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadami osiągały już zawrotne kwoty, w gminie Strawczyn przez dwa i pół roku udało się utrzymać je na stałym, niskim poziomie. Jednak i tu, z przyczyn zewnętrznych, muszą zostać podniesione, choć nadal będą niższe, niż w większości gmin w województwie świętokrzyskim. Szalejące ceny za wywóz i przetwarzanie śmieci to problem, z którym borykają się samorządy w całej Polsce.

Usługodawcy z dużo wyższymi kosztami
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, wymusiła na samorządach konieczność wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami. Jedną z zapisanych w ustawie jest przymus segregacji odpadów na pięć frakcji. Wprowadzenie nowych zasad oznacza zwiększenie ilości przejazdów, pojemników i punktów gromadzenia odpadów, a przez to większe koszty systemu. Segregowanie odpadów na więcej frakcji znacznie podwyższyło koszty Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz proces odbioru śmieci. Poza tym, firmy zajmujące się odpadami zostały obarczone dodatkowymi wymaganiami, takimi jak na przykład monitoring selekcji odpadów, czy tworzenie odpowiednich rejestrów. To także ma wpływ na wzrost cen przyjmowanych śmieci.

Firma zażądała aneksu do umowy
20 maja bieżącego roku, firma „Zieliński”, z którą gmina Strawczyn ma podpisaną umowę na odbiór śmieci (okres obowiązywania od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020r.), wystosowała pismo do Wójta o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, tłumacząc to znaczącym wzrostem kosztów przede wszystkim zagospodarowania odpadów komunalnych.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia pisma firma zagroziła rozwiązaniem umowy z dniem 31 maja 2020r. Właściciel wolał zapłacić karę za jej zerwanie, niż dalej realizować umowę, która przynosiłaby przedsiębiorstwu ciągłe, olbrzymie straty – informuje Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Ostatecznie udało nam się wynegocjować możliwie jak najniższą kwotę wynagrodzenia dla firmy „Zieliński”, która wiąże się jednak z podniesieniem opłat za odbiór śmieci. Mieszkańcy powinni wiedzieć, że według Regionalnej Izby Obrachunkowej samorządy w całym kraju nie mogą dopłacać do systemu odpadów komunalnych z budżetu gmin. Mamy zatem w tym obszarze związane ręce. Przez dwa i pół roku udawało nam się utrzymać jedną z najniższych stawek w województwie, jednak obecnie, jeśli nie podpisalibyśmy aneksu do umowy z przedsiębiorcą, zostalibyśmy z problemem nieodebranych śmieci. Ogłoszenie przetargu z wolnej ręki na umowę do końca roku wiązałoby się natomiast z jeszcze większymi opłatami. Potocznie mówiąc, wybraliśmy mniejsze zło – dodaje Wójt.

Będzie nowa stawka za wywóz śmieci
W związku z zaistniałą sytuacją, 15 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Strawczyn, podczas której głosowano nad przyjęciem nowych stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadami. - Gminy na terenie całego kraju mają już od wielu miesięcy bardzo trudny orzech do zgryzienia. My staraliśmy się utrzymać niskie opłaty za wywóz śmieci przez jak najdłuższy czas, jednak rosnące koszty utrzymania całego systemu segregacji śmieci sprawiły, że i w gminie Strawczyn nie unikniemy podwyżki. Szukamy jednak takich rozwiązań, aby nadal koszty wywozu odpadów utrzymać na jednym z najniższych poziomów w województwie. Póki co to nam się udaje, bo gdybyśmy przeliczyli przyjęte właśnie przez Radę Gminy stawki na osobę, to otrzymalibyśmy kwotę około 10 złotych i 50 groszy, przy założeniu, że w systemie będzie uczestniczyć 10 tys. mieszkańców. Po naszych analizach to nadal najniższa opłata w regionie, gdyż średnia oscyluje wokół 15zł – podkreśla Grzegorz Stępień, przewodniczący Rady Gminy Strawczyn.

W gminie Strawczyn nadal są najniższe opłaty w regionie
Na tę chwilę miesięczna opłata za wywóz śmieci będzie wynosiła 48 złotych od gospodarstwa domowego. Samorząd pracuje już nad zmianą sposobu rozliczania wywozu śmieci i wprowadzenia opłat od osoby, co praktykowane jest w większości gmin w kraju.
- To była bardzo trudna decyzja i najtrudniejsze głosowanie w tej kadencji. Podnosząc opłatę za odpady wybraliśmy mniejsze zło i zażegnaliśmy kryzys śmieciowy w gminie. Po zerwaniu umowy przez wykonawcę, śmieci zalegałyby do czasu wyłonienia nowego wykonawcy, a stawki za odbiór poszybowałyby drastycznie w górę. Cenę za odbiór odpadów reguluje wiele czynników niezależnych od władz samorządowych. Nie ma jednego sprawiedliwego rozwiązania, ale staramy się, aby nikt nie był pokrzywdzony. Planujemy zmianę metody pobierania opłat za odpady od osoby, tak aby gospodarstwa, w których zamieszkuje najmniej osób i produkują one najmniej śmieci nie musiały płacić takich samych stawek, gdzie osób i produkowanych śmieci jest kilkukrotnie więcej – mówi Damian Gad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Strawczyn.

Od kwietnia są inne zasady segregacji!
Należy pamiętać, że według nowych przepisów w całym kraju od 1 kwietnia obowiązuje zasada segregowania śmieci na pięć frakcji. Metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane trzeba wrzucać do oddzielnych pojemników lub worków. Do kosza z papierem mają trafiać: opakowania z papieru, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki. W koszu ze szkłem powinny znaleźć się: szklane butelki i słoiki po napojach oraz żywności, a także szklane opakowania po kosmetykach, ale tylko te, które nie są wykonane z trwale połączonych innych surowców. Do pojemnika bio można wyrzucać: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia bez mięsa i kości oraz fusy po kawie i herbacie. W koszu na metale i tworzywa sztuczne przewidziano miejsce na: plastikowe butelki, opakowania po żywności, plastikowe worki i reklamówki, opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe, jak na przykład kartony po napojach, a także metalowe puszki, drobny złom żelazny, czy styropian, ale niebudowlany. Do pojemnika na odpady zmieszane można wrzucać: zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne, jak na przykład pieluchy, mięso, kości i ości, ale też szkło stołowe, ceramikę, kryształy, porcelanę, szkło żaroodporne i lustra.