Harmonogram zbiórki odpadów

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

P. H. U. „ZIELIŃSKI”
Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27a
26 – 035 Raków

- na podstawie umowy Nr 7/2021 z dnia 08.01.2021 r.  
- okres obowiązywania umowy: 08.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

 

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

opony harmonogram

!!! Obowiązuje na 2021 rok !!!

 

!!! OBOWIĄZUJE NA 2020 ROK !!!