Koronawirus

W załączeniu pismo Ministerstwa Rodziny i polityki społecznej informującej o kolejnym etapie rejestracji na szczepienia pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych) oraz placówek wsparcia dziennego.

Rejestracja będzie również uwzględniac osoby po 65 roku życia.

W załączeniu pismo Wojewody Świętokrzyskiego informujące o możliwości szczepień przez zespoły mobilne.

Transport będzie zapewniony osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie „R” lub „N” lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień.

Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać także osoby starsze i samotne posiadające problemy z poruszaniem się, które będą miały problem z dojazdem do punktu szczepień i będą miały wyznaczony termin podania szczepionki. Osoby te będą mogły umówić się na transport do punktu szczepień za pośrednictwem nr tel. 41/3038006, 41/3038679, 41/3067030 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:30).

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, kierując się troską o życie i zdrowie mieszkańców naszego regionu, w pełni popiera prowadzoną akcję szczepień przeciw COVID-19.

Podkreślić należy, że w ocenie naukowców szczepionka jest bezpieczna i stwarza ogromną szansę, nie tylko na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, ale także na ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zachęca wszystkich mieszkańców regionu do udziału w powszechnym szczepieniu w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Szczepienie przeciw Covid-19

W związku ze szczepieniem pensjonariuszy DPS pojawiła się dodatkowa możliwość zaszczepienia osób w wieku 80 lat i więcej (rocznik 1941 i starsze) oraz pracowników ochrony zdrowia. Zapisy tylko do czwartku, 14.01.2021, do godziny 10 – pod numerem telefonu 508 668 761 w godzinach 8-13.30.

Szczepienia byłyby wykonywane w dniach 18-22 stycznia 2021. Liczba szczepionek jest ograniczona.