Odnawialne Źródła Energii

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dalszym ciągu oczekujemy na informacje z gminy partnerskiej co do realizacji projektu.

Nowe wiadomości dotyczące projektu opublikujemy możliwie szybko na gminnej stronie internetowej i Facebooku.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że komunikat, co do dalszej realizacji projektu parasolowego podamy do 15.03.2019 r.

W chwili obecnej czekamy na informacje z gminy partnerskiej na temat ostatecznych możliwości projektowych.

Gmina Strawczyn informuje, że projekt parasolowy pn. „Odnawiane Źródła Energii na terenie Gminy Strawczyn” nie będzie realizowany z uwagi na nieotrzymanie przez Gminę dofinansowania.
W ramach wykonanych wizji obiektów mieszkalnych została sporządzona dokumentacja techniczna dla instalacji solarnych i fotowoltaicznych i dostępna jest dla osób zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Strawczynie, pok. Nr 6.
W momencie pojawiania się nowych możliwości dofinasowania tego typu projektów będziemy Państwa na bieżąco informować.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 41 303 80 02 wew. 62

Gmina Strawczyn informuje, że pojawiła się możliwość realizacji projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Strawczyn" (tzw. parasolki). Niniejszy projekt mógłby być realizowany w partnerstwie z inną jednostką samorządu terytorialnego.

W ramach projektu na terenie gminy Strawczyn zainstalowanych mogłoby być ok. 138 instalacji solarnych.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Montaz_instalacji_solarnych.pdf)Montaz_instalacji_solarnych.pdf[ ]415 kB

Informujemy, iż 10 sierpnia 2017 roku upływa termin na składanie deklaracji podtrzymujących chęć udziału w projekcie dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii. W przypadku, kiedy do tego czasu nie otrzymamy od Państwa deklaracji, uznajemy, że jest to równoznaczne z niewyrażeniem woli dalszej współpracy w ramach projektu.

W załączeniu publikujemy również prezentację przedstawianą na spotkaniach dotyczących OZE w dniach 24-25 lipca br (format PowerPoint).