rodzina500 mniejszy

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program nie przewiduje górnego progu dochodowego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie od 01.04.2016 r. osobiście, za pośrednictwem poczty, przez Internet E-wniosek, za pomocą platformy emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Druki dostępne są w siedzibie GOPS Strawczyn oraz w Placówkach Oświatowych w: Korczynie, Chełmcach, Rudzie Strawczyńskiej, Oblęgorku, Promniku i Niedźwiedziu. Wersję elektroniczną wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeżeli wniosek zostanie założony do 30 czerwca br. to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.
Informacje dotyczące Programu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (41) 303-80-18.