O Gminie

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów promujących Gminę Strawczyn

 

Strawczyn i okolice

Podkategorie

Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Gminy w Strawczynie dostępne są pod adresem:

https://www.youtube.com/user/ugstrawczyn/live

W związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych wynikających z Ustawy o Dostępności Cyfrowej, które m.in. nakładają na samorządy obowiązek udostępniania wraz z materiałem video, również napisów dla osób niesłyszących, nagrania z Sesji mogą pojawiać się z opóźnieniem, z uwagi na czas potrzebny do ich przygotowania.

Czytaj więcej: Samorząd

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2019 roku

Czytaj więcej: 2019

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2018 roku

Czytaj więcej: 2018

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2017 roku

Czytaj więcej: 2017

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2016 roku

Czytaj więcej: 2016

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2015 roku

Czytaj więcej: 2015

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2014 roku

Czytaj więcej: 2014

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2013 roku

Czytaj więcej: 2013

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2012 roku

Czytaj więcej: 2012

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2011 roku

Czytaj więcej: 2011

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn do 2010 roku włącznie

Czytaj więcej: 2010 i wcześniej

Publikacje związane z gospodarowaniem odpadami.

Czytaj więcej: Odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

ID Trans, ul. Olszewskiego 6/193, Kielce 25-663,

- na podstawie umowy nr 11/2023 z dnia 20.01.2023 r.

- okres obowiązywania umowy od 20.01.2023 do 31.12.2023

oraz:

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

- na podstawie umowy nr 109/2022 z dnia 29.12.2022 r.

- okres obowiązywania: 01.01.2023 - 31.12.2023

 

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki odpadów