Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Dorzecze Bobrzy? powstało 10 grudnia 2005r. W jego skład wchodzi 5 gmin: Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk, oraz Piekoszów. Lokalna Grupa Działania ?Dorzecze Bobrzy? jest tzw. Partnerstwem trójsektorowym. Oznacza to że w skład LGD wchodzą partnerzy z sektora publicznego (Gminy), sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz sektora społecznego (Stowarzyszenia). Działalność LGD jest finansowana ze składek członkowskich oraz środków pozyskanych ze środków zewnętrznych; w szczególności ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez realizację programu unijnego ?LEADER?.

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w II Schemacie programu LEADER tzw. Pilotażowy Program LEADER +. W ramach tego projektu w okresie 01.03.2007-31.05.2008 został zrealizowany projekt na kwotę 733000 zł.
Obecnie LGD w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdraża następujące działania:
4.1. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa;
4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.
Wdrażanie działań osi 4. LEADER opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu dla rozwoju regionu wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności. Włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw ma służyć lepszemu zdefiniowaniu problemów obszaru oraz znalezieniu lepszych sposobów na ich rozwiązanie.
W ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju mieszkańcy terenu LGD mogą otrzymać dofinansowanie ze środków UE w następujących działaniach:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

Więcej informacji na www.dorzeczebobrzy.eu

Biuro LGD Dorzecze Bobrzy:
Kostomłoty II ul. Kościelna 133 ? budynek starej plebanii
Kontakt:
Tel. 41/303 22 44;
Kom. 784 022 704; 784 022 705; 784 022 706
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.