O Gminie

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów promujących Gminę Strawczyn

 

Strawczyn i okolice

Podkategorie

Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Gminy w Strawczynie dostępne są pod adresem:

https://www.youtube.com/user/ugstrawczyn/live

W związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych wynikających z Ustawy o Dostępności Cyfrowej, które m.in. nakładają na samorządy obowiązek udostępniania wraz z materiałem video, również napisów dla osób niesłyszących, nagrania z Sesji mogą pojawiać się z opóźnieniem, z uwagi na czas potrzebny do ich przygotowania.

Czytaj więcej: Samorząd

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2019 roku

Czytaj więcej: 2019

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2018 roku

Czytaj więcej: 2018

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2017 roku

Czytaj więcej: 2017

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2016 roku

Czytaj więcej: 2016

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2015 roku

Czytaj więcej: 2015

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2014 roku

Czytaj więcej: 2014

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2013 roku

Czytaj więcej: 2013

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2012 roku

Czytaj więcej: 2012

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2011 roku

Czytaj więcej: 2011

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn do 2010 roku włącznie

Czytaj więcej: 2010 i wcześniej

Publikacje związane z gospodarowaniem odpadami.

Czytaj więcej: Odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

P. H. U. „ZIELIŃSKI”
Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27a
26 – 035 Raków

- na podstawie umowy Nr 7/2021 z dnia 08.01.2021 r.  
- okres obowiązywania umowy: 08.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

 

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki odpadów