Zdalna Szkoła

zdalna szkola logo

Zdalna szkoła - laptopy dla uczniów w Gminie Strawczyn

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Projekt grantowy: Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

ZDALNA SZKOŁA

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Strawczyn po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 70.000,00 zł.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 28 szt laptopó z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt został przekazany do:

  • Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie
  • Szkoła Podstawowa w Chełmcach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Promniku
  • Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.